0968 631 631

Học Cao đẳng Dược Có được Mở nhà Thuốc hay không?

Người tốt nghiệp Cao đẳng dược không được mở nhà thuốc mà chỉ được mở quầy thuốc, còn nhà thuốc yêu cầu trình độ Đại học dược.

Điểu kiện để mở nhà thuốc

Điều kiện mở nhà thuốc: Theo khoản 1 điều 18 của Luật Dược thì nguời chịu trách nhiệm về chuyên môn của nhà thuốc phải có trình độ từ Dược sĩ Đại học trở lên và phải có kinh nghiệm thực hành ít nhất 2 năm tại các cơ sở chuyên môn về thuốc.

Điều kiện mở quầy thuốc: Người chịu trách nhiệm chuyên môn phải có bằng tốt nghiệp hệ trung cấp, cao đẳng, đại học về chuyên ngành dược (điểm a,e, g khoản 1 điều 13) và có kinh nghiệm thực hành tại các cơ sở kinh doanh về thuốc ít nhất trong thời gian 18 tháng.

Học cao đẳng dược có được mở nhà thuốc không

Học cao đẳng dược có dược mở nhà thuốc không

Học cao đẳng dược ở đâu để mở quầy thuốc.

Bạn muốn mở quầy thuốc thì bạn có thể học cao đẳng dược tại Trường cao đẳng y dược Yersin. Hiện nay trường đang tuyển sinh cao đẳng dược tại các địa phương sau:

+ Tuyển sinh cao đẳng dược Hà Nội 2018

+ Tuyển sinh cao đẳng dược Đà Nẵng 2018

+ Tuyển sinh cao dẳng dược TP.HCM 2018

Sau khi bạn học xong trình độ cao đẳng thì Trường sẽ giúp các bạn liên thông lên Đại học dược nếu có nhu cầu.

Địa chỉ liên hệ:

Phòng tuyển sinh Trường Cao Đẳng Y Dược Yersin

 

Website: http://caodangykhoaphamngocthach.edu.vn

http://www.caodangduochanoi.edu.vn/
Facebook chúng tôi
May loc nuoc gia dinh