0988.0988.35
Câu chuyện của một anh trong nghề điện Lạnh thu nhập kiếm 8 triệu mỗi ngày Câu chuyện của một anh trong nghề điện Lạnh thu nhập kiếm 8 triệu mỗi ngày

Anh Nam Quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết vào mua đông thì bà con sử dụng bình nóng lạnh nhiều còn về mùa hè thì bà con sử dụng...